KODI.VN – Cài đặt addon Vietmediaf trên KODI 17


Cài đặt addon Vietmediaf trên kodi 17. – Add thêm File supply để cài đặt các addon khác. – Để kiểm tra các model mới các bạn có thể vào VietmediaF/ Tiện ích.


Posted on: June 26, 2017, by :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *